O centru

Center zagotavlja ustrezno okolje, orodja, mehanizme in podporo za komunikacijo in inovativno raziskovalno delo v okviru domačih in mednarodnih projektov ter drugih infrastrukturnih programov. Orodja in mehanizmi temeljijo na odprtokodnih rešitvah in rezultatih vrste domačih in mednarodnih projektov.

Center deluje v okviru infrastrukturne skupine IJS, ki jo financira ARRS.

Vodja centra: dr. Dušan Gabrijelčič

hires_1