Storitve

Center ponuja storitve, orodja in okolje v oblaku za:

  • virtualno komunikacijo in neposredno znanstveno sodelovanje
  • objavo zbirk raziskovalnih podatkov
  • raziskave in usposabljanje na področju digitalne forenzike

71459081_thumbnail