Objava zbirk raziskovalnih podatkov

Storitev omogoča objavo in dostop do zbirk raziskovalnih rezultatov ustvarjenih v raziskovalnih projektih. Objavljene zbirke so lahko odprtega značaja ali namenjene samo pooblaščenim osebam. Storitev omogoča upravljanje zbirk (družina orodj CKAN) in neposreden dostop do podatkov (orodje Qu). Storitev podpira objavo znanstvenih podatkov kot se pričakuje v okviru projektov iz programa Obzorje 2020.