Kontakt

Institut “Jožef Stefan”
Laboratorij za odprte sisteme in mreže

Naslov: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: + 386 (0)1 477 3900

Faks: + 386 (0)1 251 9385
E-pošta: info@e5.ijs.si